Referenser

1. Marknadsundersökning YouGov 2010

2.Socialstyrelsen – rapport 2017

3.Årsrapport 2017 Giftinformationscentralen