• Ett obevakat ögonblick...

  En förgiftningsolycka sker oväntat

  I hemmet finns många tillfällen och frestelser som gör att en förgiftningsolycka sker mycket snabbt och oväntat. Barn är nyfikna att stoppa saker i munnen. Medicinburkar och småflaskor är spännande att utforska.  Var noga med att hålla dem undan från barn.

 • När olyckan skett - ring 112

  Sök råd och hjälp direkt

  Om olyckan har skett och någon i din närhet har ätit/druckit något farligt, så ring 112 – Giftinformationscentralen. Direkt, oavsett typ av tillbud och ev gift som intagits. De ger dig bra stöd och råd hur du ska gå vidare. Följ dessa råd. Ibland är det mycket akut, ibland måste du vidta åtgärder i hemmet och ibland är det mindre allvarligt. Det beror vilket gift som intagits, individ, ålder, etc.

 • Agera snabbt i hemmet

  Se till att vara förberedd

  När olyckan är ett faktum och om Giftinformationscentralen har givit dig råd att ge  medicinskt kol – så agera snabbt! Kolsuspension är en färdigblandad, drickbar lösning med  medicinskt/ aktivt kol. Den bör ges så snart som möjligt efter förgiftningsolyckan, helst inom 5-10 min.

  Ha alltid Kolsuspension i ditt hemapotek – en värdefull Första hjälpen.

När ska man vara försiktig med intag av Kolsuspension?

- Om du är allergisk mot aktivt kol eller något annat innehållsämne i Kolsuspension. Om du har råkat ut för lut- och syraförgiftningar är Kolsuspension overksamt. Förgiftningar förorsakade av frätande ämnen såsom starka syror eller baser bör inte behandlas med kol, eftersom kolet försvårar endoskopering av matstrupe och magsäck. Om du tar, nyligen har tagit eller skall ta andra läkemedel – berätta om det för sjukvårds-/ apotekspersonal. Aktivt kol kan minska effekten av andra läkemedel vid samtidigt intag. Kolsuspension och annan medicin bör därför tas med minst 2 timmars mellanrum.