Vad är Kolsuspension?

Kolsuspension är ett receptfritt läkemedel som innehåller aktivt/ medicinskt kol. Det är färdigblandat, drickfärdigt och kan ges direkt vid en akut förgiftning.

När används Kolsuspension?

Kolsuspension används vid akuta förgiftningar och förgiftningstillbud.

Hur verkar Kolsuspension?

Kolsuspension adsorberar/ binder skadliga/giftiga ämnen till sig och förhindrar därmed att de tas upp av kroppen. Exempel på giftiga ämnen som Kolsuspension adsorberar är läkemedel, kemiska produkter, bakteriegifter, växtgifter.

Hur används Kolsuspension?

Kolsuspension ska alltid tas enligt beskrivning i bipacksedeln och enligt anvisningar från sjukvårdspersonal/ Giftinformationscentralen 112.

Kolsuspension är färdigblandad och färdig att dricka/ inta direkt.

Hållbarheten för Kolsuspension: 3 år i oöppnad förpackning.

Dosering
 • Barn: Ca 70 ml eller 3⁄4 flaska.
 • Vuxna: Ca 150 ml eller 11⁄2 flaska.
 • Dos anpassad efter uppskattad förtärd giftmängd. Viktmässig relation mellan gift och medicinskt kol bör vara minst 1:10. 15 ml Kolsuspension motsvarar 2,25 g aktivt kol

Konsistensen blir mer lättflytande om flaskan skakas innan medlet tas.

Man kan blanda Kolsuspension med koncentrerad saft eller lite socker för att bli godare att dricka.

Vid akut förgiftning skall man alltid först kontakta Giftinformationscentralen via 112. Därefter, enligt deras råd, ges Kolsuspension snarast möjligt, efter det att den giftiga substansen intagits, helst inom 5-10 min.

 • Ett obevakat ögonblick...

  En förgiftningsolycka sker oväntat

  I hemmet finns många tillfällen och frestelser som gör att en förgiftningsolycka sker mycket snabbt och oväntat. Barn är nyfikna att stoppa saker i munnen. Medicinburkar och småflaskor är spännande att utforska.  Var noga med att hålla dem undan från barn.

 • När olyckan skett - ring 112

  Sök råd och hjälp direkt

  Om olyckan har skett och någon i din närhet har ätit/druckit något farligt, så ring 112 – Giftinformationscentralen. Direkt, oavsett typ av tillbud och ev gift som intagits. De ger dig bra stöd och råd hur du ska gå vidare. Följ dessa råd. Ibland är det mycket akut, ibland måste du vidta åtgärder i hemmet och ibland är det mindre allvarligt. Det beror vilket gift som intagits, individ, ålder, etc.

 • Agera snabbt i hemmet

  Se till att vara förberedd

  När olyckan är ett faktum och om Giftinformationscentralen har givit dig råd att ge  medicinskt kol – så agera snabbt! Kolsuspension är en färdigblandad, drickbar lösning med  medicinskt/ aktivt kol. Den bör ges så snart som möjligt efter förgiftningsolyckan, helst inom 5-10 min.

  Ha alltid Kolsuspension i ditt hemapotek – en värdefull Första hjälpen.

När ska man vara försiktig med intag av Kolsuspension?

- Om du är allergisk mot aktivt kol eller något annat innehållsämne i Kolsuspension. Om du har råkat ut för lut- och syraförgiftningar är Kolsuspension overksamt. Förgiftningar förorsakade av frätande ämnen såsom starka syror eller baser bör inte behandlas med kol, eftersom kolet försvårar endoskopering av matstrupe och magsäck. Om du tar, nyligen har tagit eller skall ta andra läkemedel – berätta om det för sjukvårds-/ apotekspersonal. Aktivt kol kan minska effekten av andra läkemedel vid samtidigt intag. Kolsuspension och annan medicin bör därför tas med minst 2 timmars mellanrum.