Medicinskt kol

Medicinskt kol = aktivt kol, när det används i medicinskt syfte, vid t.ex. förgiftning. Aktivt kol binder till sig giftiga/ skadliga ämnen och förhindrar att kroppen tar upp dem. Det kan effektivt lindra symptom vid en akut förgiftning.

Precis som att ha brandsläckare och Första-hjälpen-kit hemma, så rekommenderar Giftinformationscentralen att man ska ha Medicinskt kol i hemapoteket. Marknadsundersökning(1) visar dessvärre att endast 2 av 10 småbarnsföräldrar har medicinskt kola hemma.

Aktivt kol

Visa mer

Medicinskt kol = aktivt kol

Visa mer

Hur används medicinskt kol?

Visa mer

Innan du ger medicinskt kol

Visa mer