loc

Syfte: Används för att lagra platsdata.
Issued by: AddThis
Livslängd: 13 månader