_gat

Syfte: Används för att läsa och filtrera förfrågningar från bots. Om Google Analytics distribueras via Google Tag Manager kommer denna cookie att heta _dc_gtm_.
Utfärdas av: Google Analytics
Livslängd: 1 minut