Akut förgiftning

En akut förgiftning är en olycka. Om en förgiftningsolycka sker är det viktigt, likväl som att ha brandsläckare.