Akut förgiftning

Akuta förgiftningar och förgiftningstillbud sker då en människa tillförs en för stor dos av en substans som ger biologiska effekter i kroppen. Med andra ord när skadliga ämnen/ gifter intas. Vanligen orsakas förgiftning av nedsvalda läkemedel, olika droger, alkoholer, kemiska produkter, gas och rök, hushållsprodukter, växter, bett och stick, tobak etc.

Förgiftningar

Visa mer

Giftinformationscentralen

Visa mer

Förgiftningar hos barn

Visa mer

Förgiftningar hos vuxna

Visa mer

 • Ett obevakat ögonblick...

  En förgiftningsolycka sker oväntat

  I hemmet finns många tillfällen och frestelser som gör att en förgiftningsolycka sker mycket snabbt och oväntat. Barn är nyfikna att stoppa saker i munnen. Medicinburkar och småflaskor är spännande att utforska.  Var noga med att hålla dem undan från barn.

 • När olyckan skett - ring 112

  Sök råd och hjälp direkt

  Om olyckan har skett och någon i din närhet har ätit/druckit något farligt, så ring 112 – Giftinformationscentralen. Direkt, oavsett typ av tillbud och ev gift som intagits. De ger dig bra stöd och råd hur du ska gå vidare. Följ dessa råd. Ibland är det mycket akut, ibland måste du vidta åtgärder i hemmet och ibland är det mindre allvarligt. Det beror vilket gift som intagits, individ, ålder, etc.

 • Agera snabbt i hemmet

  Se till att vara förberedd

  När olyckan är ett faktum och om Giftinformationscentralen har givit dig råd att ge  medicinskt kol – så agera snabbt! Kolsuspension är en färdigblandad, drickbar lösning med  medicinskt/ aktivt kol. Den bör ges så snart som möjligt efter förgiftningsolyckan, helst inom 5-10 min.

  Ha alltid Kolsuspension i ditt hemapotek – en värdefull Första hjälpen.

Akut förgiftning – agera snabbt och rätt

Ring 112 och begär Giftinformationscentralen) Läs mer på www.giftinformation.se. Vid förtäring, enligt Giftinformationscentralen ( https://giftinformation.se/ ) OBS! Använd aldrig medicinskt kol utan att först ha talat med Giftinformationscentralen. För mer allmänna råd om förgiftningar kan du ringa Giftinformationscentralen, 010-456 67 00.

Vid en misstänkt förgiftning…

 • Flytta patienten från fara, kontrollera andningen och blodcirkulationen, och ge vid behov lung-hjärträddning
 • Försök ta reda på vilket ämne som är i fråga och dosen
 • Om ett frätande ämne eller petroleumprodukt har svalts är det viktigt att omedelbart skölja ur munnen och ev ge lite dryck/ grädde. – Framkalla inte kräkning.
 • Ring 112 Giftinformationscentralen för bedömning och råd. Följ behandlingsråd från Giftinformationscentralen och ev ge medicinskt kol.
 • Ha alltid medicinskt kol/ Kolsuspension hemma. Det köps receptfritt på apotek och ges efter råd från Giftinformationscentralen.

Förebygg förgiftningar

 • Förvara alltid farliga saker utom räckhåll för barn, gärna inlåst; mediciner, rengöringsmedel, maskindiskmedel, alkohol, cigaretter, lampolja, tändvätska, bensin, lacknafta, giftiga växter inne/ ute, mm. Obs, även barnskyddade flaskor och burkar.
 • Häll inte över giftiga vätskor eller läkemedel i nya förpackningar/ flaskor o.d. Behåll originalförpackningar.
 • Kontrollera så att Mormor inte har hjärtmedicinen stående på nattygsbordet inom räckhåll för mindre barn. (Medicinförgiftningar inträffar lätt när familjen med småbarn besöker äldre släktingar.)
 • Se till att ha medicinskt kol/ Kolsuspension i hemapoteket. Om olyckan är framme, så bör man kunna ge medicinskt kol så snart som möjligt efter olyckan har skett, helst inom ca 5-10 min.

Viktig information till alla med små barn

Vid förgiftning är det viktigt att handla snabbt och rätt. Gör man fel kan det få allvarliga följder. Gör så här om en förgiftningsolycka har skett:

Ring 112

Börja alltid med att ringa 112 och begär Giftinformationscentralen. Berätta vad som har hänt och följ Giftinformationscentralens instruktioner.

Medicinskt kol

Om du blir rekommenderad att snabbt ge medicinskt kol, så ge det helst inom ca 5-10 min. Du bör ha det hemma. Annars snabbt köp det på apotek.

Välj rätt dos

Följ doseringsanvisningarna på förpackningen.