En olycka händer lätt...

Förgiftning är en sådan olycka.

Visa film
Kolsuspension
Finns på närmsta apotek

En förgiftningsolycka sker snabbt

Oväntat, oavsiktligt och på ett ögonblick kan ett barn råka få i sig mediciner, kemikalier, växtgift, etc. En akut förgiftning/ förgiftningstillbud sker. Trots att du som vuxen har gjort allt du kan för att förhindra en förgiftningsolycka, så kan det ske.

Det är viktigt att kunna minska skadan vid en förgiftning så snabbt som möjligt.

Precis som att ha brandsläckare, brandvarnare och första-hjälpen hemma, så rekommenderas att ha hemma KOLSUSPENSION (aktivt kol, receptfritt läkemedel) – vid förgiftningstillbud.

Viktig information till alla med små barn

Vid förgiftning är det viktigt att handla snabbt och rätt. Gör man fel kan det få allvarliga följder. Gör så här om en förgiftningsolycka har skett:

Ring 112

Börja alltid med att ringa 112 och begär Giftinformationscentralen. Berätta vad som har hänt och följ Giftinformationscentralens instruktioner.

Medicinskt kol

Om du blir rekommenderad att snabbt ge medicinskt kol, så ge det helst inom ca 5-10 min. Du bör ha det hemma. Annars snabbt köp det på apotek.

Välj rätt dos

Följ doseringsanvisningarna på förpackningen.